Informacje o Cookies i Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Uprzejmie informujemy, że zbieramy dane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, i przetwarzamy je w sposób zgodny z prawem. Gromadzimy tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji zamówień i zgodnie z tymi celami są przetwarzane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Zakład Produkcyjno-Handlowy Bogdan Synowiec ul. Sportowa 30, 32-040 Świątniki Górne.

Tel. 122704335, adres e-mail: bsynowiec@handmet.plCEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Państwa  danych osobowych może być:

Państwa zgoda;

umowa zawarta pomiędzy Państwem i  Z.P.H. HANDMET Bogdan Synowiec (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w poszczególnych regulaminach Serwisów);

obowiązek prawny. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Z.P.H. HANDMET Bogdan Synowiec w szczególności:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu na stronie www lub przekazywane bezpośrednio przez Państwa podczas zawierania umowy)

 • umożliwienia płatności drogą elektroniczną

 • potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)

 • obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Z.P.H.HANDMET Bogdan Synowiec lub na podstawie odrębnej zgody  [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),  lit.  f) RODO] w celu:

 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym ofert spersonalizowanych

 • organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

 • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń

 • prowadzenia analiz sprzedaży produktów, analiz funkcjonalności, analiz  statystycznych, poprawy działania strony internetowej klamkidrzwiowe.pl

 • przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności

 • dokonania weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej.

 • przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Regulaminu strony www.klamkidrzwiowe.pl o zmianie adresu lub siedziby firmy,

 • analiz Państwa preferencji zakupowych, administrator może: dostosować ofertę produktów lub informacje na stronie www.klamkidrzwiowe.pl do indywidualnych Państwa potrzeb, czyli dokonywać tzw. personalizacji oferty.  W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane, również poprzez profilowanie, dotyczące: historii Państwa zakupów, wyszukiwanych haseł oraz aktywności i dokonywanych zakupach na stronie www.klamkidrzwiowe.pl . Zbieramy również dane o połączeniu, jego unikalnym identyfikatorze i urządzeniu z jakiego się Państwo łączą z naszą stroną. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

 • marketingu bezpośredniego opartego na Państwa preferencjach. Marketing bezpośredni, może być realizowany przez Z.P.H.HANDMET Bogdan Synowiec za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail). 

c) na podstawie Państwa zgody np. udzielonej na stronie klamkidrzwiowe.pl do zapisywania danych w plikach cookies przeglądarek.

Proszę pamiętać, ze podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymagane dla przyjęcia i realizacji zmówień.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych, w szczególności informacji dotyczących Państwa światopoglądu, wyznania, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, nie przetwarzany danych dotyczących dzieci.

Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom do tego nie uprawnionym, a w szczególności nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie możliwe i adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym.JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Z.P.H.HANDMET Bogdan Synowiec przetwarza tylko te dane swoich klientów, które zostały przekazane przy składaniu zamówień:

 • imię i nazwisko

 • adres dostawy

 • adres zamieszkania (w przypadku, gdy jest inny niż adres dostawy0

 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)

 • adres IP

 • historia zakupów

 • dodatkowo nazwa firmy i nr identyfikacji podatkowej (w przypadku Klientów nie będących konsumentami).KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, którzy na nasze zlecenie dostarczają przesyłki do naszych klientów

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom

 • podmiotom, które na nasze zlecenie  dostarczają i wspierając systemy teleinformatyczne w celu obsługi  sklepu internetowego, świadczą usługę wysyłki SMS, newslettera,

 • podmiotom, które świadczą usługi płatności on-line

 • podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi informatyczne

 • firmy świadczące usługi telekomunikacyjne

 • biura informacji gospodarczej, firmy windykacyjne, banki, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne.

Przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim, o których mowa powyżej następuje na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z tymi podmiotami.Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizowania zamówień oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących sprzedawcy

 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw);

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu odwołania tej zgody

Dane mogą być przechowywane w celu zapobieganiu nadużyciom i oszustwom, dla potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat i 6 m-cy od momentu zakończenia umowy lub zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania. Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Państwa dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • prawo dostępu do danych osobowych

 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo żądania przeniesienia danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ohcrony danych.PRAWA DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres Z.P.H.HANDMET Bogdan Synowiec, ul. Sportowa 30, 32-040 Świątniki Górne lub na adres e-mail : b.synowiec@handmet.pl

 

 

 

 

Ta witryna wykorzystuje pliki „cookies”.
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, nakłada obowiązek poinformowania o tym Państwa.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” (ciasteczek).
Jeśli nie zgadzasz się na zapis lub wykorzystanie plików „cookies” to warunki przechowywania lub dostępu do ciasteczek możesz indywidualnie określić w przeglądarce internetowej.
W przypadku wyłączenia obsługi ciasteczek w przeglądarce korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które do prawidłowego działania wymagają plików cookies.

Do czego używane są pliki „cookies” na tej stronie?
Witryna używa „cookies” własnych, oraz z serwisów zewnętrznych.

Własne „cookies wykorzystywane są do: 

Konfiguracji serwisu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
 • personalizacji i zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika
 • Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie, utrzymania sesji, ciągłego zalogowania w serwisie.
 • Realizacji zadań niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej
 • Zapewnienia niezawodności serwisu


Cookies zewnętrzne (z serwisów zewnętrznych) wykorzystywane są m.in. do:

 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych:
 • Google Analytics (Google Inc z siedzibą w USA)


Jakich plików „cookies” używa ta strona?
Witryna wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne
Przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

Cookies trwałe
Przechowywane na urządzeniu użytkownika – pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

Czym są „cookies” (ciasteczka)?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i na tej podstawie np. odpowiednio, dostosować informację do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, informację o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jeśli np. korzystasz z przeglądarki na swoim komputerze do odwiedzania witryn internetowych, a ma ona włączoną obsługę „ciasteczek” (cookies), pliki te są przez nią zapisywane i przechowywane lokalnie i mogą służyć do identyfikacji przy następnych odwiedzinach strony.

Pliki cookie mogą służyć różnym celom:

 • Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk odwiedzalności, przygotowania analiz które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Zapamiętaniu koszyka w niektórych sklepach. Dzięki temu, gdy nie dokończysz zakupów i przejdziesz na inną stronę lub wyłączysz komputer, to przy ponownym odwiedzeniu sklepu dodane wcześniej produkty będą już w koszyku.
 • Promowania serwisu w sieciach społecznościowych np. do głosowania, komentowania, przycisków „Lubię to”, „+1″
 • Mogą służyć tzw. targetowaniu, dostosowaniu reklam do twoich zainteresowań w zależności od tego jakie serwisy odwiedzasz.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują możliwości w jakich mogą być wykorzystywane pliki „cookies”.

Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?
Za obsługę i przechowywanie „cookies” (ciasteczek) odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa z jakiej korzystasz. Standardowo przeglądarki mają włączoną funkcję obsługi i przechowywania „cookies” (ciasteczek).

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie cookies, możesz wyłączyć tą funkcję w opcjach przeglądarki internetowej, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania przez nią ciasteczek.

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”.
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach
Każdy model telefonu, tabletu czy innego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji urządzenia na stronie internetowej producenta.
Informacji na temat plików cookies najczęściej znajdziesz też w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej. Gdybyś nie znalazł informacji na ten temat, zapytaj bezpośrednio producenta, lub firmy w której zakupiłeś to urządzenie.

Więcej informacji znajdziesz na stronach producentów przeglądarek np.:


Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, funkcji w ramach serwisu internetowego.